Woker House

บ้านพัก , ที่พัก , แคมป์คนงาน 
อีกหนึ่ง สินค้าที่ทาง ECOS ผลิตเพื่อลูกค้าที่อยากได้ความรวดเร็ว 
ไม่เสียเวลาก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีระบบไฟฟ้า ติดตั้งให้พร้อมใช้งาน
เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะไซด์เล็กหรือใหญ่  ได้ทั้งสิ้น