Mobile Toilet

ตู้ห้องน้ำ 3x3x2.69m. กั้นชายและหญิง

เป็นตู้ห้องนํ้าสำเร็จรูปเคลื่อนที่ขนาด3.0x3.0x2.69 ม. สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการกั้นห้อง ตามแบบแบ่งเป็นชายและหญิง
 

M-T 3x6

ตู้ห้องนํ้าสำเร็จรูปเคลื่อนที่ขนาด3.0x6.0x2.60 ม. สามารถยกเคลื่อนย้าย แบบกั้นห้องเป็นขนาด3.0x3.0x2.60 ม. ตามแบบแบ่งเป็นชายและหญิง
 

READ MORE

M-T 3x3

ตู้ห้องน้ำขนาด 3x3x2.63M. แบ่งออกเป็นห้องชายและหญิง

READ MORE

ติดต่อเรา

บริษัทเอคคอส (ประเทศไทย) จำกัด TEL: 02-398-3533, 02-398-3394 : 089-779-7247, 086-092-5151