ข้อมูลและการดูแลของ
บริการให้คำปรึกษาและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
ให้คำแนะนำก่อนการจัดส่งสินค้า
​ตรวจเช็คการวางสินค้าหน้างานมีความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้า
​​มีความปลอดภัยในการจัดส่งและติดตั้ง
บริการขนย้ายสินค้า
​บริการรื้อติดตั้งสินค้าหากมีการเคลื่อนย้ายหรือเพิ่มเติม
​บริการด้วยใจ ดูแลทุกขั้นตอน