​บริษัท เอคคอส (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน..